Skip to content Skip to footer

Informacje o przetwarzaniu danych

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które wprowadza szereg zmian oraz rozszerza zakres obowiązków administratorów i podmiotów przetwarzających dane osobowe.

W związku z tym przedstawiamy poniższą informację wymaganą Rozporządzeniem, dotyczącą przetwarzania danych:

 1. Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest P.H.U. ,,JAROS“ Jarosław Spaliński w Trzebnicy 55-100, przy ul. Chrobrego 26.
 2. Pana/Pani dane przetwarzamy w celu wykonywania umowy współpracy zawartej z P.H.U. ,,JAROS“ Jarosław Spaliński w Trzebnicy 55-100, przy ul. Chrobrego 26, a podmiotem, z upoważnienia którego Pani/Pan z nami działa, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych: dane teleadresowe Państwa firmy, imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu.
 4. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów: informatyczne, prawnicze, windykacyjne współpracujące z nami w zakresie realizacji naszych umów oraz upoważnione przepisami prawa.
 5. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 7. Przysługują Panu/Pani: prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany wyżej lub e-mail: rodo@ei-rps.pl
 8. Przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych nie jest obowiązkowe, ale ułatwi nam dotychczasową współpracę.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.