Skip to content Skip to footer

Zwroty:

Klient ma prawo zwrócić zakupiony towar, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:

  1. Zwrot towaru możliwy jest wyłącznie w ciągu 14 dni od dnia, w którym kurier dostarczył przesyłkę.
  2. Zwracany towar nie może być naruszony, musi być oryginalnie zapakowany, a opakowanie nie może być uszkodzone.
  3. W przypadku zwrotu, koszt przesyłki ponosi zwracający.
  4. Zwrot kwoty następuję po otrzymaniu i zweryfikowaniu przesyłki, maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych.

Reklamacje:

Klient ma prawo reklamować zakupiony towar, pod warunkiem, że:

  1. Reklamacja zostanie odpowiednio udokumentowana, np. w formie zdjęcia zniszczonego produktu, który znajduje się w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
  2. Reklamacja możliwa jest wyłącznie do 3 dni od daty otrzymania przesyłki.
  3. W przypadku reklamacji koszt przesyłki ponosi sprzedawca, a klient musi nadać przesyłkę.
  4. W odpowiedzi na reklamację, sprzedawca wysyła klientowi taki sam towar, jaki został przez niego zareklamowany, a jeżeli nie jest to możliwe, wówczas możliwe jest zwrócenie innego produktu, jeżeli klient wyrazi na to zgodę, w innym wypadku następuje zwrot kosztów poniesionych przez klienta.
  5. Produkty zakupione w naszej firmie  należy sprawdzić pod względem uszczerbków zewnętrznych zaraz po zakupie (przed rozpoczęciem montażu elementów w docelowym miejscu). Po wbudowaniu elementów reklamacja jest niemożliwa. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż.
  6. Firma nie uwzględnia reklamacji dotyczących różnic kolorystycznych produktów dokupionych w późniejszym terminie. Reklamacja nie obejmuje produktów nieprawidłowo eksploatowanych, nieprawidłowo wykonanego podłoża, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją montażu.