Skip to content Skip to footer

Umowa sprzedaży

Format .docx

Umowa sprzedaży

Format .pdf

Warunki sprzedaży

Format .docx

Warunki sprzedaży

Format .pdf

Produkty typu Wet Cast otrzymujemy metodą zalewania form płynną mieszanką betonową. W procesie technologicznym stosujemy kruszywa łamane typu granit, piaski mineralne, najwyższej klasy cementy 52,5N, superplastyfikatory, środki hydrofobowe, napowietrzacze, odpieniacze, a także zbrojenie rozproszone w postaci włókien szklanych w osłonie cyrkonowej

Produkty charakteryzują się dużą stabilnością wymiarową, przy długościach do 1000 mm odchyłka wymiarowa w każdej z płaszczyzn zamyka się wartością + – 3mm. W przedziale 1000-1500 mm odchyłka w każdej z płaszczyzn wynosi + – 5 mm.

Nie dotyczy to produktów imitujących ” stare drewno ” gdzie wzorcami są stare, naturalne elementy drewniane, które w procesie selekcji były wybrane jako reprezentatywne dla całej partii i charakteryzują się zmiennością wymiarową, różnorodną fakturą drewna nie odbiegającą od natury wyeksponowanej przez warunki atmosferyczne i czas.

Na pow. betonów mogą się pojawić odcienie, przebarwienia, wykwity wapienne. Jest to naturalny proces dojrzewania betonu i zastosowania naturalnych składników mieszanki betonowej. Z czasem zanikają i nie stanowią podstaw do reklamacji.

Zamierzone różnice w wymiarach i kolorach wynikają z ręcznego charakteru produkcji co nadaje docelowej powierzchni naturalnego wyglądu. Zalecany jest jednorazowy zakup jednej partii w celu uniknięcia znacznych różnic w odcieniach.

Wszystkie produkty mają b. wysokie parametry wytrzymałościowe deklarowane klasą betonu C55 w praktyce są to parametry zdecydowanie wyższe i zawierają się w klasie betonów BWW.

Nasiąkliwość produktów deklarujemy poniżej 5%, w praktyce jest to 2-3 %. Wszystkie  produkty są mrozoodporne i w wysokim stopniu odporne na ścieranie.

Większość naszych produktów  posiada złożoną fakturę licową w związku z tym zdecydowanie zalecamy impregnację, ten proces możemy zagwarantować również na etapie produkcyjnym. Jest to dodatkowe uszczelnienie, podniesienie estetyki produktów oraz ułatwia pielęgnację w procesie użytkowania .

Elementy pow. poziomych przeznaczone są wyłącznie do ruchu pieszego, praktyka wykazuje że mogą być użytkowane przy niezbyt intensywnym, lekkim ruchu kołowym ( samochody osobowe na prywatnych posesjach  itp.)

Produkty zakupione w naszej firmie  należy sprawdzić pod względem uszczerbków zewnętrznych zaraz po zakupie (przed rozpoczęciem montażu elementów w docelowym miejscu). Po wbudowaniu elementów reklamacja jest niemożliwa. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż.

Firma nie uwzględnia reklamacji dotyczących różnic kolorystycznych produktów dokupionych w późniejszym terminie. Reklamacja nie obejmuje produktów nieprawidłowo eksploatowanych, nieprawidłowo wykonanego podłoża, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją montażu.

Produkowane elementy betonowe są zgodne z obowiązującymi polskimi i europejskimi normami: PN-EN 13198.